Organizatorzy

logo

Fundacja ZWIERZ

Fundacja ZWIERZ powstała by ograniczać, a w dłuższej perspektywie zlikwidować zjawisko bezdomności zwierząt w Polsce. Angażujemy się w lokalne i ogólnopolskie akcje pro-zwierzęce. Działania kierujemy głównie do organizacji, schronisk i osób prywatnych działających dla zwierząt, których wizja i cele są zgodne z naszymi. Wspólnie zmienimy sposób myślenia o walce z bezdomnością zwierząt. Naszym celem jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec zwierząt. Podejmujemy się działań edukacyjnych. Zachęcamy do kastracji zwierząt. Pobudzamy empatię i wrażliwość adopcyjną ze szczególnym naciskiem na adopcje zwierząt-seniorów. Sprzeciwiamy się i przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym związanymi ze zwierzętami w Polsce.

 

Stowarzyszenie STUKOT

Stowarzyszenie z Bydgoszczy skupiające się na szeroko pojętej pomocy bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom. Stukot dąży do tego, żeby każdy z potrzebujących zwierzaków został otoczony troską i należną opieką, odpowiadającą jego potrzebom zdrowotnym i bytowym.

Stukot aktywnie działa na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez realizację kastracji bezdomnych i wolno żyjących kotów ograniczając ich nadpopulację. Stukot prowadzi także domy adopcyjne, edukuje i podnosi świadomość na temat kociej natury.

Reaktyw

Reaktyw

Celem działania fundacji jest m.in. działalność w zakresie ekologii, ochrony środowiska i praw zwierząt.

Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom